O nás

Pojď se s námi zlepšit

Jsme vzdělávací centrum v Brně. Naším cílem je pomáhat ostatním lidem se zlepšit v různých schopnostech. Ať už se jedná o schopnost komunikovat a předat dobře své myšlenky, schopnost řešit problémy, schopnost být efektivní v práci, schopnost mít dobrý vztah, schopnost vést úspěšný život.

To vše, jsou věci, které každý z nás do určité míry ovládá. Otázkou, ale je jak dobře. Zajímalo tě někdy, jak tyto schopnosti zlepšit a co brání jejich plnému využití? U nás tyto odpovědi najdeš.

Dobrá zpráva je, že se DÁ ZLEPŠIT SVÉ SCHOPNOSTI.

 

Kurzy, semináře a
osobní konzultace

Díky skvělým nástrojům, které máme, dokážeme člověku pomoci v podstatě ve všech životních oblastech. Naši profesionálně vyškolení lektoři kurzů a seminářů a osobní konzultanti, kteří se školí po dobu několika let, vám pomohou zvládnout cokoliv, co vás trápí.

Náš tým

Veronika Hrubá

Konzultantka, zástupce ředitele
Mým posláním bylo vždy pomoci lidem najít jejich plný potenciál, zbavovat je strachu a věcí, které je brzdí na cestě k jejich úspěchu. 

Rudolf Novák

Konzultant a terapeut
Pomáhám lidem, aby mohli vítěžit a být šťastní ve všech oblastech života (tělo, peníze, vztahy, práce, cíle...). Mým cílem je duševně zdravější společnost.

Michaela Sloupová

Lektorka kurzů
Pomáhám lidem, aby lépe rozuměli různým oblastem života a tím byli úspěšnější, produktivnější a šťastnější. Mým cílem je, aby lidé měli vědomosti k tomu, jak vést kvalitní život.

Naše kurzy jsou sestaveny na základě děl amerického humanisty, vědce a spisovatele L. Ron Hubbarda a autora Dianetiky a Scientologie.

Dianetika: dia (z Řečtiny) znamená skrze, nous (z Řečtiny) znamená mysl nebo duše.

Dianetika tedy odhaluje a zvládá vliv duše na tělo a takto pomáhá poskytovat úlevu od nechtěných pocitů a emocí, nehod a psychosomatických chorob (choroba způsobená zvýšeným duševním napětím).

Slovo Scientologie, vytvořené L. Ron Hubbardem, pochází z latinského scio, co znamená „vědět v tom nejúplnějším významu slova“ a z řeckého slova logos, co znamená „studium“. Proto Scientologie představuje studium moudrosti či znalosti. Znamená to „vědět, jak vědět (knowing how to know)“. Scientologie je dále definována jako „studium a zvládání ducha ve vztahu se sebou samým, vesmírem a jinému životu.“

Nic L. Rona Hubbarda necharakterizuje lépe než tento jeho prostý výrok: „Rád pomáhám druhým a považuji za své největší potěšení v životě vidět někoho, jak se osvobodil od stínů, které zatemňovaly jeho dny." L. Ron Hubbard s více než 200 miliony výtisků svých publikací v oběhu a tucty mezinárodních bestsellerů podnítil hnutí, které se šíří na všech kontinentech světa. Celkem tato díla zahrnují asi 5000 písemných děl a 3000 nahraných přednášek. 

Úvodní konzultace ZDARMA